Tự động kiểm tra những fanpage bạn đã like từ khi dùng facebook
Hãy bấm vào những Fanpage hay spam và unlike lần lượt hoặc có thể unlike tất cả
Tự động bỏ like tất cả các fanpage spam rác mà bạn đã từng bấm like trong quá khứ